Sada všech tištěných publikací

Sada všech tištěných publikací vydaných ČKTZJ.


  • Momentálně nedostupné
10 452 Kč
Kategorie: Tištěné publikace
Jazyk: ČJ/ČZJ
Položka byla vyprodána...
 

Tato sada obsahuje všechny skladem dostupné výukové tištěné publikace, které vydala Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Obsah sady:

  • CODA – slyšící děti neslyšících rodičů
  • Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
  • Katalog výukových materiálů ČKTZJ
  • Kontrastivní lingvistika – český jazyk × český znakový jazyk
  • Kultura písemného projevu v profesi tlumočníka
  • Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny
  • Mezinárodní znakový systém
  • Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící
  • Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících
  • Neslyšící tlumočník v pracovním týmu
  • Notace – zápis českého znakového jazyka
  • Odezírání jako schopnost
  • Organizace tlumočníků v ČR a v zahraničí
  • Osobní vlastní jména v českém znakovém jazyce
  • Paměťová a jazyková cvičení pro tlumočníky
  • Praktický kurz znakované češtiny
  • Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferující český znakový jazyk
  • Problematika tvorby skrytých titulků k předtočeným pořadům
  • Prstová abeceda pro tlumočníky
  • Představy neslyšících o tlumočnických službách
  • Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk
  • Psychohygiena a relaxace pro tlumočníky znakového jazyka
  • Rady pro tlumočníky znakového jazyka
  • Rétorika pro tlumočníky
  • Rysy přirozených jazyků – Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie – Slovníky českého znakového jazyka
  • Sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení
  • Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící
  • Soudní tlumočení pro neslyšící
  • Specifické neverbální projevy neslyšících lidí
  • Specifické znaky v českém znakovém jazyce
  • Specifika tlumočení pro neslyšící
  • Specifika tlumočení ve vzdělávání
  • Systém vzdělávání osob se SP v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce
  • Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením
  • Technika mluveného projevu pro tlumočníky pro neslyšící
  • Techniky vizualizace – logopedická část
  • Tlumočení pro neslyšící a související legislativa
  • Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami
  • Tlumočnická profese a neslyšící děti
  • Transliterátor a vizualizátor v praktických situacích
  • Umělecké tlumočení do znakového jazyka
  • Úvod do teorie tlumočení
  • Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a zahraničí
  • Základní orientace tlumočníka v ekonomické oblasti

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: