Sada všech tištěných publikací

Sada všech tištěných publikací vydaných ČKTZJ.


 • Momentálně nedostupné
10 452 Kč
Kategorie: Tištěné publikace
Jazyk: ČJ/ČZJ
Položka byla vyprodána...
 

Tato sada obsahuje všechny skladem dostupné výukové tištěné publikace, které vydala Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Obsah sady:

 • CODA – slyšící děti neslyšících rodičů
 • Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
 • Katalog výukových materiálů ČKTZJ
 • Kontrastivní lingvistika – český jazyk × český znakový jazyk
 • Kultura písemného projevu v profesi tlumočníka
 • Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny
 • Mezinárodní znakový systém
 • Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící
 • Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících
 • Neslyšící tlumočník v pracovním týmu
 • Notace – zápis českého znakového jazyka
 • Odezírání jako schopnost
 • Organizace tlumočníků v ČR a v zahraničí
 • Osobní vlastní jména v českém znakovém jazyce
 • Paměťová a jazyková cvičení pro tlumočníky
 • Praktický kurz znakované češtiny
 • Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferující český znakový jazyk
 • Problematika tvorby skrytých titulků k předtočeným pořadům
 • Prstová abeceda pro tlumočníky
 • Představy neslyšících o tlumočnických službách
 • Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk
 • Psychohygiena a relaxace pro tlumočníky znakového jazyka
 • Rady pro tlumočníky znakového jazyka
 • Rétorika pro tlumočníky
 • Rysy přirozených jazyků – Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie – Slovníky českého znakového jazyka
 • Sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení
 • Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící
 • Soudní tlumočení pro neslyšící
 • Specifické neverbální projevy neslyšících lidí
 • Specifické znaky v českém znakovém jazyce
 • Specifika tlumočení pro neslyšící
 • Specifika tlumočení ve vzdělávání
 • Systém vzdělávání osob se SP v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce
 • Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením
 • Technika mluveného projevu pro tlumočníky pro neslyšící
 • Techniky vizualizace – logopedická část
 • Tlumočení pro neslyšící a související legislativa
 • Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami
 • Tlumočnická profese a neslyšící děti
 • Transliterátor a vizualizátor v praktických situacích
 • Umělecké tlumočení do znakového jazyka
 • Úvod do teorie tlumočení
 • Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a zahraničí
 • Základní orientace tlumočníka v ekonomické oblasti

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: