O Komoře

30_Zaverecne-cekajici-rucicky-1024x863Česká Komora tlumočníku znakového jazyka (Komora) je nezisková dobrovolná profesní organizace sdružující především tlumočníky českého znakového jazyka bez ohledu na stav jejich sluchu. Hlavním posláním Komory je zasazovat se o rozvoj a lepší postavení tlumočnické profese u nás, čímž zároveň přispívá k naplňování práv a potřeb neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí.

Komora je tu pro všechny tlumočníky, studenty tlumočení i další sympatizanty (podporovatele), kteří hledají možnosti vzdělávání, zajímají se o aktuality z oboru a je pro ně důležité zázemí profesní organizace. Komoru dělají sami tlumočníci pro ostatní tlumočníky.

Členy Komory se tedy mohou stát i lidé, kteří se tlumočnické profesi nevěnují, ale zajímá je problematika Neslyšících, jejich kultura a jazyk, souhlasí s názorovými stanovisky a cíli Komory a podporují její aktivity - pro ty je tu možnost přidruženého členství.

 

 

Články v této kategorii: