• Česká komora tlumočníků znakového jazyka

    Veškeré objednávky před Vánoci bude možné provést nejpozději do 6. 12. Pozdější objednávky budou vyřízeny až po Novém roce.

    Česká komora tlumočníků znakového jazyka (Komora) je nezisková organizace pro tlumočníky, kteří se chtějí vzdělávat, mít přehled o aktuálním dění a možnost ovlivňovat rozvoj tlumočnické profese. Komora je nezávislá organizace, která pracuje na vylepšení pracovních podmínek tlumočníků pro neslyšící.

    Komora sdružuje všechny tlumočníky bez ohledu na stav jejich sluchu. Členy se mohou stát profesionálové, kteří tlumočí neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým lidem, studenti tlumočení a všichni, kteří chtějí Komoru podpořit. Komoru dělají tlumočníci pro tlumočníky.