Výhody členství

Členství v České komoře tlumočníků znakového jazyka, z. s. je příležitostí k tomu, navázat kontakty s ostatními členy, setkávat se s nimi, navzájem se obohacovat, inspirovat a společně se podílet na rozvoji tlumočnické profese. Jako profesní organizace hájí Komora zájmy svých členů a poskytuje jim oporu. V případě nejasností při jednání s klienty či institucemi je možné odkazovat na Komoru a její Etický kodex.

Každý člen má možnost podílet se na vývoji a směřování Komory a prosazování lepších pracovních podmínek pro tlumočníky. Činnosti Komory jsou rozděleny do několika navzájem propojených autonomních kruhů. Členové se na zástupce kruhů mohou obracet s nápady a připomínkami či mohou do některého z kruhů vstoupit a aktivně se tak do dění v Komoře zapojit. Díky členství Komory v Jednotě tlumočníků a překladatelů je možné podílet se i na činnostech této zastřešující organizace, jejích dalších partnerů a Odborového svazu JTP.

Komora prostřednictvím pravidelných e-mailů své členy informuje o aktualitách z oblasti tlumočení, o dění v Komoře a dalších organizacích a institucích u nás i v zahraničí.

Podporuje též vzdělávání svých členů – na tištěné publikace a CD či DVD z e-shopu Komory a na vybrané kurzy poskytuje řádným členům slevu 20 % a přidruženým členům slevu 15 %. Členské výhody se týkají též vybraných akcí JTP a Komory soudních tlumočníků. Řádní členové mají navíc zdarma předplatné časopisu ToP (tlumočení–překlad).

Členem Komory se mohou stát tlumočníci s dlouholetou praxí i začínající tlumočníci, studenti tlumočení a všichni, kteří chtějí Komoru podpořit. V případě zájmu o členství stačí jen vyplnit tuto přihlášku a následně každý rok uhradit členský příspěvek (řádní členové 1000 Kč, přidružení 500 Kč ročně). Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat Kruh péče o členy.

  

30_Zaverecne-cekajici-rucicky-1024x863