Výhody členství

 •  Aktuální informace o vývoji naší profese, o dění v Komoře a v dalších organizacích a institucích zabývajících se podobnou problematikou u nás i v zahraničí,
 • zpravodaj – emailový souhrn novinek, informace o průběhu jednání s institucemi, o připomínkování legislativních a jiných dokumentů, ale také "zprávičky" ze života Komory,
 • setkávání s kolegy,
 • sleva na materiály a vzdělávací aktivity Komory (20 % pro řádné členy a 15 % pro přidružené členy),
 • možnost podílet se v rámci Komory na směřování naší profese a na prosazování lepších pracovních podmínek pro tlumočníky,
 • zařazení do diskuzní skupiny Komory (rozesíláme dokumenty k připomínkování – můžete se aktivně podílet na procesu připomínkování legislativních dokumentů),
 • možnost podílet se na směřování Komory,
 • možnost přihlásit se do vedení Komory,
 • možnost realizovat své nápady skrze Komoru iniciovat určitou akci nebo pravidelnou aktivitu,
 • podpora tlumočnické profese,
 • záštitu profesní organizace při výkonu profese (možnost odkazovat na Komoru při řešení nejasností s klienty, objednavateli nebo jinými účastníky tlumočení, získání podpory ze strany Komory),
 • zprostředkování nabídek tlumočení a překladu,
 • slevy na některých akcích pořádaných Jednotou tlumočníků a překladatelů a Komorou soudních tlumočníků (pouze řádní členové),
 • zdarma předplatné časopisu ToP (Tlumočení a překlad) ve výši 270 Kč (pouze řádní členové).

  

30_Zaverecne-cekajici-rucicky-1024x863