Členské příspěvky

 Členem České komory tlumočníků znakového jazyka se stanete po vyplnění elektronické přihlášky a zaplacení členského poplatku (do 14 dnů od přijetí přihlášky).

Členství je platné vždy na dobu jednoho kalendářního roku. Členský příspěvek na nový rok musí stávající členové zaplatit do konce února daného roku. 

Členské příspěvky jsou vedle zisku z e-shopu jedním z hlavních zdrojů příjmu Komory.

Práva a povinnosti členů vychází ze Stanov Komory

Aktuální výše příspěvku pro tento rok:

  • řádné členství  1000 Kč (pro tlumočníky/překladatele),
  • přidružené členství 500 Kč (pro podporovatele a studenty).

 

Jak zaplatit členský příspěvek?

Členský příspěvek můžete zaplatit bankovním převodem (číslo účtu: 2300627760/2010, variabilní symbol: Vaše členské číslo –  obdržíte ho v e-mailu, kterým potvrdíme přijetí Vaší přihlášky).