Slovníky

 

Pro přípravu tlumočníka je důležité mít přehled o nově vznikající nebo odborné terminologii. Průběžně doplňujeme elektronické slovníky českého znakového jazyka a další zdroje, které objevíme. Pokud o některém slovníku nebo jiném zajímavém materiálu víte a není tady, napište nám na info@cktzj.com a pro ostatní kolegy ho sem přidáme. Doufáme, že vám tato stránka pomůže v efektivnější přípravě na tlumočení.

 

SLOVNÍKY

Spread The Sign

https://www.spreadthesign.com/cz/

Dictio – vícejazyčný výkladový slovník online

http://www.dictio.info/czj?action=page

Slovník vybraných technických termínů

http://slovnikczj.vutbr.cz/

Online slovník českého znakového jazyka (Západočeská univerzita v Plzni)

http://znaky.zcu.cz/

Terminologický slovník oboru dramatická výchova

http://difa.jamu.cz/slovnik-vdn/

Projekty a publikace Jazykového centra Ulita

http://vymolova.cz/#!ulita-projekty

Zoologický lexikon českého znakového jazyka

http://www.zoolexikon.cz/

 

VIDEA V ČZJ Z RŮZNÝCH OBLASTÍ

Videa s informacemi o jednotlivých sociálních službách od organizace CpKP Střední Čechy - projekt: Znáte sociální služby?

https://vimeo.com/cpkpstc

Videa s informacemi o dentální hygieně

http://www.dhsusmevem.cz/videa/

Hybridní kniha (Středisko Teiresiás)

http://www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/app/index.php?page=katalog

Základy medicínské propedeutiky v českém znakovém jazyce (Daniela Tesaříková)

Vademecum – problematika zdravotnictví

http://www.vademecumproneslysici.cz/

Preventivní videa zaměřená na rizika virtuální komunikace od Policie České republiky:

http://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=etXRodfWly4&list=PLoMqsMrCpJeENEEAxSvVHszB5jbKeRoo-

 

VÍRA, NÁBOŽENSTVÍ

Bible bez hranic

http://www.biblebezhranic.cz/

Neslyšící katolíci

www.neslysicikatolici.cz

 

STÁTY A MĚSTA

Webový portál, kde se postupně objevují znaky pro města a státy ve světě

http://deafworldsign.com/

Znaky států a měst světa

http://deafworldsign.com/ nebo http://www.aslresource.net/ CountrySigns.html

Znaky států USA: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_6XIp2ouMs&list=PL1mD7Vt_m0rHVCHGA34AbKiOGHvYimcva

https://www.youtube.com/watch?v=9CM-fHawoPs

https://www.youtube.com/watch? v=UXxcsiB6mpY

Jmenné znaky politiků v německém znakovém jazyce

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/das/Gebaerdensprache- Gebaerden-fuer-Politiker-und- Promis,dasx9514.html

 

ZAJÍMAVOSTI Z TLUMOČNICKÉ PROFESE

Web o tlumočnickém dění ve světě: https://www.streetleverage.com/

Záznamy z besed nebo konferencí, které souvisí s tlumočením znakového jazyka, můžete také sledovat na Youtube kanále: https://www.youtube.com/user/streetleverage

Videa z komunity českých Neslyšících lidí: http://www.znakovinky.cz/

Koncepce výuky českého znakového jazyka (Metodický portál RVP): https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13527