Spřátelené organizace

 Komora je členem JTP – Jednoty tlumočníků a překladatelů, Efsli – european forum of sign language interpreters (Evropské fórum tlumočníků znakového jazyka) a přidruženým členem ASNEP – Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.

 

__JTP_Logo-barevne-nove        ASNEP