Komoří bulletiny

 

Komoří bulletin je určený široké odborné veřejnosti. Hlavní editorkou je Lucie Štádlerová, která svou práci vykonává spolu s dalším členem redakčního týmu Annou Moudrou a korektorkou českého jazyka Marií Komornou dobrovolně. Dobrovolně a bez nároku na honorář pracují i všichni autoři příspěvků. Všem jim za jejich práce děkujeme!

Za poslední roky prošel bulletin velkými změnami. Postupně se měnila grafická stránka bulletinu i jeho struktura a témata.

Od roku 2017 není bulletin dvojjazyčný (tj. v českém i českém znakovém jazyce). K tomuto rozhodnutí jsme došli zejména proto, že je naší prioritou zajistit kvalitu překladu článků. Jelikož v současné době nemáme finanční prostředky na zajištění překladu celého čísla, jsou překlady textů v bulletinu pouze na vyžádání. Odkazy na překlady z minulých čísel naleznete vždy v daném čísle nebo na našem YouTube.

Budeme rádi za Vaše ohlasy, dotazy, komentáře i příspěvky. Adresa bulletin@cktzj.com je Vám pro tyto účely k dispozici.

 

Za celou naší redakci Vám přejeme příjemné počtení.

 

Rok 2018

Komori bulletin 2018-01 (Překlad a tlumočení pro věřící)

Komori bulletin 2018-02 (Psychohygiena pro tlumočníky)

 

Rok 2017

Komori bulletin 2017-01 (Online tlumočení)

 

Rok 2016

Komori bulletin 2016-01 (Tlumočení pro děti)

Komori bulletin 2016-02 (Překlad do ČZJ)

Komori bulletin 2016-03 (Neslyšící tlumočník a překladatel)

 

Rok 2015

Komoří bulletin 2015-01 (Tlumočení ve vzdělávání)

Komoří bulletin 2015-02 (Komunitní tlumočení)

Komoří bulletin 2015-03, 04 (Tlumočení v regionech)

 

Rok 2014

Komoří bulletin 2014-01

Komoří bulletin 2014-02

Komoří bulletin 2014-03

 

Rok 2013

Komoří bulletin 2013-01

Komoří bulletin 2013-02

Komoří bulletin 2013-03

Komoří bulletin 2013-04

Komoří bulletin 2013-05

Komoří bulletin 2013-06

Komoří bulletin 2013-07,08

Komoří bulletin 2013-09

Komoří bulletin 2013-10

Komoří bulletin 2013-11

Komoří bulletin 2013-12