Jak se stát tlumočníkem

 Chci být tlumočníkem, kde se můžu vzdělávat?

Na samém počátku je nutné si uvědomit, že na to, aby se z velmi dobře znakujícího člověka, který se bez problémů domluví s Neslyšícími lidmi, stal opravdový tlumočník, je třeba intenzivně několik let studovat. Výuku znakového jazyka nelze v žádném případě zaměňovat za výuku tlumočení! Jde o dva zcela odlišné procesy.

 

Komora v současné době ucelené tlumočnické vzdělání neposkytuje. Zájemci o tlumočení se mohou přihlásit na Vyšší odbornou školu v Hradci Králové, nebo na obor Čeština v komunikaci neslyšících na Karlově univerzitě v Praze, který nabízí tlumočnickou specializaci.

 

V Komoře nabízíme průběžné vzdělávání pro tlumočníky v praxi. Nabídku aktuálních kurzů naleznete zde.

 

Chci se naučit český znakový jazyk, kde se můžu vzdělávat?

V Komoře znakový jazyk nevyučujeme. Výuka znakového jazyka náleží Neslyšícím lektorům. Nikdo nemůže znakový jazyk vyučovat lépe než oni jako jeho rodilí mluvčí. Chcete-li se kvalitně naučit český znakový jazyk, doporučujeme vám různé jazykové školy:

 

Kurzy znakového jazyka pořádají i místní organizace České unie neslyšících, Svazu neslyšících a nedoslýchavých, organizace Tichý svět a organizace Znakovky.

 

Pokud chcete získávat průběžné informace o tlumočnické profesi, ale ještě netlumočíte, nevadí. Můžete se stát naším přidruženým členem a dostávat pravidelné informace a čerpat slevy na naše semináře a publikace.