Sada všech materiálů (tištěné publikace + DVD)

Sada všech dostupných materiálů (tištěných i DVD) vydaných ČKTZJ.


 • Momentálně nedostupné
15 333 Kč
Kategorie: Eshop
Jazyk: ČJ/ČZJ
Položka byla vyprodána...
 

Tato sada obsahuje všechny skladem dostupné výukové publikace, tištěné i na DVD, tedy vše, co vydala Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Obsah sady:

 • Tištěné publikace:
  • CODA – slyšící děti neslyšících rodičů
  • Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí
  • Katalog výukových materiálů ČKTZJ
  • Kontrastivní lingvistika – český jazyk × český znakový jazyk
  • Kultura písemného projevu v profesi tlumočníka
  • Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny
  • Mezinárodní znakový systém
  • Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící
  • Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících
  • Neslyšící tlumočník v pracovním týmu
  • Notace – zápis českého znakového jazyka
  • Odezírání jako schopnost
  • Organizace tlumočníků v ČR a v zahraničí
  • Osobní vlastní jména v českém znakovém jazyce
  • Paměťová a jazyková cvičení pro tlumočníky
  • Praktický kurz znakované češtiny
  • Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferující český znakový jazyk
  • Problematika tvorby skrytých titulků k předtočeným pořadům
  • Prstová abeceda pro tlumočníky
  • Představy neslyšících o tlumočnických službách
  • Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk
  • Psychohygiena a relaxace pro tlumočníky znakového jazyka
  • Rady pro tlumočníky znakového jazyka
  • Rétorika pro tlumočníky
  • Rysy přirozených jazyků – Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie – Slovníky českého znakového jazyka
  • Sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení
  • Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící
  • Soudní tlumočení pro neslyšící
  • Specifické neverbální projevy neslyšících lidí
  • Specifické znaky v českém znakovém jazyce
  • Specifika tlumočení pro neslyšící
  • Specifika tlumočení ve vzdělávání
  • Systém vzdělávání osob se SP v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce
  • Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením
  • Technika mluveného projevu pro tlumočníky pro neslyšící
  • Techniky vizualizace – logopedická část
  • Tlumočení pro neslyšící a související legislativa
  • Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami
  • Tlumočnická profese a neslyšící děti
  • Transliterátor a vizualizátor v praktických situacích
  • Umělecké tlumočení do znakového jazyka
  • Úvod do teorie tlumočení
  • Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a zahraničí
  • Základní orientace tlumočníka v ekonomické oblasti
 • DVD:
  • CODA – slyšící děti neslyšících rodičů
  • Číslovky v českém znakovém jazyce – praktická cvičení
  • Humor neslyšících
  • Kultura neslyšících
  • Kultura projevu nejen pro neslyšící tlumočníky
  • Mezinárodní znakový systém a šestijazyčný překladový slovník základních frází (ČZJ, DGS, ASL, BSL, PJM, MZS)
  • Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce
  • Neslyšící tlumočník v pracovním týmu
  • Notace – zápis českého znakového jazyka – tabulky symbolů a praktický test
  • O Vlnce a Julce – pohádka v českém znakovém jazyce
  • Praktický kurz znakované češtiny
  • Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení
  • Prstová abeceda v českém znakovém jazyce – praktická cvičení
  • Představy neslyšících o tlumočnických službách
  • Překladový slovník základní skautské terminologie ČJ-ČZJ s výkladem
  • Překlady základních skladeb pro oficiální příležitosti do českého znakového jazyka
  • Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce – praktická cvičení
  • Specifické znaky v českém znakovém jazyce
  • Specifika tlumočení pro neslyšící
  • Technické kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
  • Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami
  • Tlumočnická profese a neslyšící děti
  • Transliterátor a vizualizátor v praktických situacích
  • Umělecké tlumočení divadla a hudby pro neslyšící
  • Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce – praktická cvičení
  • Vizuální komunikace – praktická cvičení

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: