O Komoře

Komora je nezisková profesní organizace sdružující především tlumočníky českého znakového jazyka. Členy Komory se však mohou stát i lidé, kteří se tlumočnické profesi nevěnují, ale zajímá je problematika Neslyšících, jejich kultura a jazyk, souhlasí s názorovými stanovisky a cíli Komory a podporují její aktivity - pro ty máme možnost přidruženého členství.

 

 

 

Názorová stanoviska Komory

Komora považuje neslyšící (resp. Neslyšící) za kulturní a jazykovou menšinu, respektuje jejich právo na vlastní identitu, jazyk a kulturu a uznává český znakový jazyk jako jejich primární a plnohodnotný komunikační prostředek.

 

 

 

 

Cíle Komory

Komora si klade za úkol trvale zvyšovat profesní úroveň tlumočníků, aby naplnila právo Neslyšících na plnohodnotnou komunikaci v jejich přirozeném jazyce, jazyce znakovém, a aby zajistila kvalitu tlumočení na úrovni, která je obvyklá v zemích Evropské unie. Jako profesní organizace se snaží hájit zájmy všech tlumočníků pro neslyšící a zajišťovat tlumočníkům kvalitní vzdělávání ve formě kurzů, seminářů a školení. Prostřednictvím svých aktivit šíří informace o tlumočení pro neslyšící a související problematice, zejména o komunikaci a kultuře Neslyšících. Tím nejvyšším cílem České komory tlumočníků znakového jazyka je, aby měl neslyšící klient jistotu, že v Komoře vždy nalezne tlumočníka-profesionála, díky jehož službám lehce zbortí všechny komunikační bariéry mezi světem slyšících a světem ticha.

Spolupráce a působení Komory

Komora spolupracuje s řadou organizací a sdružení podobného zaměření (mezi nejvýznamnější z nich patří Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), Jednota tlumočníků a překladatelů, Komora soudních tlumočníků ČR, Pevnost – České centrum znakového jazyka, Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK v Praze nebo Ústav translatologie FF UK v Praze).

Komora je jako jediná česká organizace tlumočníků pro neslyšící řádným členem Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka (EFSLI) a snaží se zprostředkovat tlumočníkům informace o dění v profesi v zahraničí i formou pozvání zahraničních hostů k diskuzím.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka