Aktuální legislativa

Nárok neslyšících a hluchoslepých osob na tlumočení zdarma vychází ze Zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Jeho aktuální znění najdete zde.

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity přeložilo Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob do českého znakového jazyka. Materiál je dostupný ve formátu hybridní knihy třetí generace, což je speciální publikační formát, který obsahuje text v psaném (českém) jazyce + text/video v (českém) znakovém jazyce + zvukový záznam mluveného (českého) jazyka. 

 

 

Dle Listiny základních práv a svobod mají Neslyšící právo dostávat informace ve svém mateřském jazyce, tedy v českém znakovém jazyce. 

Tlumočení v rámci sociálních služeb upravuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. §56 (aktuální znění zde).

Tlumočení ve vzdělávání upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále jej specifikuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Mezi povinnosti vysokých škol vyplývajících z vysokoškolského zákona patří zajistit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole, mezi ně patří i tlumočení.

Tlumočení u soudu upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Vyhledat soudního tlumočníka můžete v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR.

Tento web používá soubory cookie. Jaké soubory používáme na našem webu popisuje v tomto článku. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.