Způsoby práce, sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení (E-learningový kurz)

Autor kurzu:

Mgr. Kateřina Červinková Houšková 

Zpřístupnění kurzu:

9. 5.  -  23. 5. 2012

Obsah kurzu:

 • podmínky vzniku tlumočnického týmu
 • typy tlumočnických týmů
 • předpoklady týmového tlumočníka
 • pravidla komunikace v tlumočnickém týmu
 • možnosti sebevzdělávání – jak na sobě stále pracovat, jako jednotlivec, i jako součást týmu
 • cvičení na rozvoj komunikačních dovedností ve všech oblastech
 • uvědomění si vlastních možností a limitů – sebehodnocení
 • postupy, jak nepodceňovat ani nepřeceňovat své síly
 • jak se učit z vlastních chyb
 • supervizorem sám sobě, supervizorem svým kolegům
 • zpětná vazba ke svým komunikačním dovednostem a její vyhodnocení

 

Na kurz je třeba se přihlásit nejpozději do neděle 6. 5. 2012. Kurz musí být i k tomuto datu uhrazen. V tento den budou přihlašeným účastníkům na e-mail zaslány přihlašovací údaje do e-learningového kurzu. 

Datum konání: 9. - 23. 5. 2012
Počet kreditů: 10
Typ školení: E-learningový kurz

675 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka