Workshopy pro žáky základních škol běžného typu, v nichž je integrován žák s vadou sluchu

Do projektu je zapojeno deset škol na území ČR,  které projevily o spolupráci zájem. Workshopu se zúčastní třída nejlépe 2. stupně ZŠ, kde je integrován žák se sluchovým postižením, třídní učitel a speciální pedagog, který má žáka ve své péči. Workshop I trvá 4 vyučovacích hodiny.

Struktura workshopu je následující: (1) Kdo je neslyšící?, (2) Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina, (3) Komunikace neslyšících, (4) Výchova a vzdělávání neslyšících, (5) Tlumočnické služby, (6) Úloha tlumočníka ve slyšící i neslyšící společnosti,  (7) Etický kodex tlumočníka, (8) Kde si objednat tlumočníka?
Školy navštívené v roce 2010:

 

Školy navštívené v roce 2011:

 

Školy navštívené v roce 2012:

 

23399


 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka