Vizualizace prostoru v českém znakovém jazyce a praktická cvičení tlumočení – vizualizace prostoru

Lektor:

Alan Ptáček, Bc. Martin Kulda

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

15. 9. 2012, 9 - 16 hodin

Obsah semináře:

 • základní dovednosti pro zvládnutí vizualizace prostoru v českém znakovém jazyce

 • příklady vizualizace v autentických textech v českém znakovém jazyce

 • přehled klasifikátorů a specifikátorů tvarů a velikostí, které se nejčastěji v textech v ČZJ používají, objasnění jejich významů a způsobů jejich využití

 • práce s videoukázkami

 • nácvik tlumočení do/z českého znakového jazyka, záznam a následný rozbor textu

Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 12. 9. 2012. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tlumočení bude zajištěno podle potřeb přihlášených účastníků. V odůvodněných případech probíhají semináře pouze v českém znakovém jazyce.


Tento kurz je vhodný pro studenty od 4. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 15. 9. 2012
Počet kreditů: 12
Typ školení: Seminář

950 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka