Úvod do teorie tlumočení a teorie tlumočení znakového jazyka

Lektor:

Mgr. Helena Andrejsková, prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

6. 4. 2013, 9 - 16 hodin  

Obsah semináře:

 • pohled do historie tlumočení
 • tlumočnický dávnověk a tlumočení ve středověku a novověku
 • vznik profesionálního konferenčního tlumočení (1. světová válka)
 • nástup simultánního tlumočení (mezník: Norimberský soudní proces 1945-1946), OSN, mezinárodní organizace
 • základní druhy tlumočení a vymezení pracovních jazyků tlumočníka (definice jazyků A, B, C podle mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků):
   - konferenční tlumočení - konsekutivní tlumočení (KT: vysoká konsekutiva, se zápisem), simultánní tlumočení (ST: kabinové, s textem, šušotáž/mimo kabinu; tzv. retour a pilotáž);
   - tlumočení z listu,
   - doprovodné tlumočení,
   - soudní tlumočení,
   - community interpreting,
   - semi-konsekutivní tlumočení,
   - tlumočení filmů,
   - tlumočení pro nevidomé (audiokomentář)
   - situace na domácím trhu a v Evropské unii
 • teorie tlumočení znakového jazyka - typy tlumočení pro neslyšící
 • přístupy k tlumočení pro neslyšící
 • typy tlumočení znakového jazyka
 • principy spolupráce v tlumočnickém týmu
 • způsoby sebe/vzdělávání a sebe/reflexe tlumočníků

 

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 3. 4. 2013. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tento kurz je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka.
Datum konání: 6.4.2013
Počet kreditů: 10
Typ školení: Seminář

950 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka