Tlumočník znakového jazyka v praktických situacích a zajištění technických požadavků pro tlumočení znakového jazyka

Lektor:

Mgr. Kateřina Červinková

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

12. 1. 2013, 9 - 16 hodin

Obsah semináře:

 • představování se – seznámení ostatních účastníků s tlumočnickou situací
 • seznámení s technickými požadavky zúčastněné osoby a organizátory
 • strategie „vyjednání“ zázemí pro vykonávání tlumočení ZJ
 • tlumočník v různých komunikačních/komunikačních situacích
 • uspořádání prostoru, rozmístění účastníků, světelné podmínky atd.
 • potlačení vlastní osoby ze strany tlumočníka, princip odosobnění
 • princip užívání 1. osoby, komunikace z nadhledu tlumočníka, technické přerušení komunikace

 

Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

 • Šebková, H.: Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a zahraničí
 • Červinková Houšková, K.: Specifika tlumočení pro neslyšící
 • Červinková Houšková, K.: Specifika tlumočení pro neslyšící (DVD)

 

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 9. 1. 2013. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tlumočení bude zajištěno podle potřeb přihlášených účastníků. V odůvodněných případech probíhají semináře pouze v českém znakovém jazyce.

Datum konání: 12. 1. 2013
Počet kreditů: 10
Typ školení: Seminář

950 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka