Tlumočení ve zdravotnictví (e-learningový kurz)

 

Autor kurzu:

Mgr. Radka Faltínová

Zpřístupnění kurzu:

Do kurzu se můžete přihlašovat v průběhu celého roku. Po přihlášení a uhrazení uvedené částky Vám přijdou přístupové údaje ke kurzu. Čas na nastudování je 7 dní (začátek kurzu si můžete stanovit podle Vašich časových možností - uveďte počáteční datum do poznámky při přihlašování). 

Obsah kurzu:

E-learningový kurz Tlumočení ve zdravotnictví je primárně určen tlumočníkům i studentům, kteří se často věnují tlumočení ve zdravotnictví. Přínosem může být také pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří se setkávají s neslyšícími pacienty – dozví se například o pocitech neslyšících pacientů a bariérách, jež musejí překonávat, o způsobu práce tlumočníka a s jakými problémy se při komunikaci s pacientem přes tlumočníka mohou setkat. Tlumočení ve zdravotnictví je jednou z oblastí, kde je zodpovědnost tlumočníka největší. Neslyšící pacient se v nemocnici nebo v lékařově ordinaci nachází ve dvojím stresu – jde mu o zdraví a zároveň se mu často nedostává důležitých informací. Zodpovědnost tlumočníka je odstraňovat komunikační bariéry v tomto prostředí. Tlumočení ve zdravotnictví je velmi různorodou oblastí. V e-learningu se čtenář seznámí s možnými nástrahami českého zdravotnického systému, projde si konkrétní situace společně s neslyšícími klienty a dozví se, jak se v jednotlivých situacích může cítit neslyšící klient, jak by se měl chovat tlumočník znakového jazyka, aby komunikace probíhala úspěšně. Studenti budou mít v e-learningu možnost přečíst si i konkrétní názory neslyšících klientů a zkušených kolegů tlumočníků. Kromě konkrétních situací se text zamýšlí nad etickými otázkami, které se k tlumočení v této citlivé oblasti vztahují, či nad tím, jak při náročné profesi chránit nejen neslyšící klienty a jejich právo na rovnocennou komunikaci, ale i fyzické a psychické zdraví tlumočníka. Dále si studenti procvičí problematiku pomocí úkolů, které budou řešit. Videa pomohou studentům představit si názorně situace, do kterých se mohou v budoucnosti dostat.

Kurz je v rozsahu 4 vyuč. hodiny.


Po připsání peněz na účet Komory bude budou přihlašeným účastníkům na e-mail zaslány přihlašovací údaje do e-learningového kurzu a adresa, kde je umístěn.

 Datum konání: 1. 1. - 20. 12. 2018
Počet kreditů: 5
Typ školení: E-learningový kurz
Volná místa: 35

375 Kč


 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka