Tlumočení pro neslyšící a související legislativa a tlumočení zaměřené na právnickou tématiku - terminologie

Lektor:

Veronika Toráčová, JUDr. Dominika Nasková 

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

17. 4. 2011, 9 - 16 hodin  

Obsah semináře:

dopolední část – Veronika Toráčová

 • struktura právních předpisů související s tlumočnickou problematikou
 • legislativní proces
 • základní pilíře práva neslyšících na znakový jazyk
 • legislativa související s tlumočením pro neslyšící v různých oborech
 • způsoby vyhledávání aktuálních znění právních předpisů

odpolední část – JUDr. Dominika Nasková

 • základní přehled v právnických dokumentech týkajících se neslyšících a tlumočníků
 • základní právnická terminologie pro tlumočníky – oblasti (vybíráme):

-  Ústavní právo (klíčové pojmy: základní pojmy ústavy a základní lidská práva, práva v  rámci řízení, …)
- Občanské právo (klíčové pojmy: typy smluv, vlastnické právo a jeho ochrana, spoluvlastnictví, dědictví, terminologie nového občanského zákoníku, zákon o rodině, občanskoprávní řízení, ...)
- Obchodní právo (klíčové pojmy: základní typy společností, rozdíly mezi nimi, základy závazkového práva, pojmy práva průmyslového vlastnictví, ...)

 - Trestní právo (klíčové pojmy: trestné činy, zavinění, trest. odpovědnost, druhy trestů, ...)
 - Správní právo (klíčové pojmy: jednotlivé správní orgány, průběh správního řízení, exekuce,..)

 • způsoby zajišťování stálé orientace tlumočníka v právnické oblasti

 

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 13. 4. 2011. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč

Počet kreditů: 10
Typ školení: Seminář
Datum konání: 17. 4. 2011

800 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka