Slavnostní zahájení činnosti Telekomunikačního centra neslyšících

Dne 21. 3. 2011 v Brně proběhlo slavnostní zahájení činnosti Telekomunikačního centra neslyšících, které se snaží maximálně eliminovat komunikační bariéru mezi sluchově postiženými a slyšící většinou. Tato nová služba umožňuje propojení všech momentálně dostupných telekomunikačních zařízení (mobilní telefony, pevné telefony, faxy, internetové volání, psací telefony, on-line tlumočení do znakového jazyka aj.) a pracují zde komunikační asistenti, což jsou speciálně vyškolení slyšící pracovníci, kteří jsou připraveni odstranit bariéry při komunikaci.

Více podrobností najdete v pozvánce na tiskovou konferenci k zahájení činnosti této organizace a také na jejích webových stránkách:
Pozvánka
Web: http://www.tkcn.cz

 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka