Supervizovaná praxe pro tlumočníky českého znakového jazyka I.

Lektoři:

Supervizory jsou certifikovaní tlumočníci slyšící i neslyšící

Místo:

výuková místnost Komory

Cena:

400 Kč/ 1 hodinu 

Termín konání:

leden - červen 2012, pravidelně v úterý v době od 8.00 - 12.00 hodin  

Anotace kurzu:

Cílem kurzu je poskytnout zpětnou vazbu a supervizi především těm tlumočníkům, kteří navštěvují praktické kurzy a jsou spíše tlumočníky v praxi. Zpětná vazba se týká diskuze o korektnosti a obsahové správnosti překladu, tlumočnické logistiky a řešení tlumočnických dilemat. Supervize může probíhat formou osobní účasti supervizora na akci, kterou tlumočník právě tlumočí (v reálné době), ale také nad videozáznamem z tlumočení či nad zvukovým záznamem z tlumočení, dále pak osobně nad přípravou na tlumočení apod., které dodá tlumočník. Supervizi poskytují zkušení tlumočníci s velkou osobní tlumočnickou praxí.

 

Supervizi je nutné nahlásit vždy nejméně týden předem.

Kurz je akreditován u MPSV ČR, č. 2010/514-PC.

Datum konání: 1. 1. - 30. 6. 2012
Počet kreditů: 0
Typ školení: Kurz

400 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka