Jazyková a tlumočnická supervize

(dříve akreditováno u MPSV ČR, č. 2010/514-PC, v současnosti neakreditováno)

Cílem kurzu je poskytnout zpětnou vazbu a jazykovou a tlumočnickou supervizi především těm tlumočníkům, kteří navštěvují praktické kurzy a jsou spíše tlumočníky v praxi. Zpětná vazba se týká diskuze o korektnosti a obsahové správnosti překladu, tlumočnické logistiky a řešení tlumočnických dilemat. Supervize může probíhat formou osobní účasti supervizora na akci, kterou tlumočník právě tlumočí (v reálné době), ale také nad videozáznamem z tlumočení či nad zvukovým záznamem z tlumočení, dále pak osobně nad přípravou na tlumočení apod., které dodá tlumočník. Jazykovou a tlumočnickou supervizi poskytují zkušení tlumočníci s velkou osobní tlumočnickou praxí.

Jazykovou a tlumočnickou supervizi doporučujeme objednávat minimálně týden předem.


 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových program�.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka