Strukturní odlišnosti češtiny a českého znakového jazyka a srovnávání textů v ČZJ a ČJ

Lektor:


                    Mgr. Jana Servusová, Vladimír Šimon

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

19. 5. 2013, 9 - 16 hodin

Obsah semináře:

 • kontrastivní přístup ke srovnávání ČJ a ČZJ - odlišný způsob jejich existence

 • jazykové univerzálie

 • prostředky, které jsou přítomny v obou jazycích

 • prostředky přítomné v ČJ

 • prostředky přítomné v ČZJ (charakteristické rysy znakových jazyků – prostor, simultánnost, nemanuální prostředky, klasifikátory a další prostředky specifické pro český znakový jazyk)

 • důkazy kontaktu ČZJ a ČJinterference z ČZJ/ČJ

 • přepínání kódů (code-switching)

 • mísení kódů – dvou různých jazyků (pidgin x kreol)

 • praktická překladová cvičení zaměřená na jazykovou čistotu obou pracovních jazyků

Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

 • Servusová, J.: Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 15. 5. 2013. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tlumočení bude zajištěno podle potřeb přihlášených účastníků. V odůvodněných případech probíhají semináře pouze v českém znakovém jazyce.


Tento seminář je vhodný pro studenty od 3. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 19. 5. 2013
Počet kreditů: 10
Typ školení: Seminář

950 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka