Soudní tlumočník - teorie a praxe

Lektor:

Mgr. Eva Gorgolová (z KST ČR) a Mgr. Naďa Hynková Dingová

Místo:

K-Centrum, sídlo Jednoty tlumočníků a překladatelů, Senovážné nám. 23, Praha 1, v sále č. 151 (1. patro budovy C)

Termín konání:

1. 12. 2013, 9 - 16 hodin

Obsah semináře:

 • základní terminologie související se soudním prostředím

 • systém fungování soudních řízení, postavení tlumočníků v soudnictví, registrace a evidence soudních tlumočníků

 • nároky a požadavky kladené na soudního tlumočníka institucí soudu, klientem

 • forma přípravy na tlumočení, komunikace soudce a tlumočníka

 • postavení tlumočníka v soudní síni a logistika tlumočení

 • postup při řešení nedorozumění vzniklých nesprávným tlumočením; možnosti revizních opatření

 • modelové situace a jejich jazykový a tlumočnický rozbor

Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 27. 11. 2013. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tlumočení bude zajištěno podle potřeb přihlášených účastníků. V odůvodněných případech probíhají semináře pouze v českém znakovém jazyce.


Tento kurz je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 1. 12. 2013
Počet kreditů: 10
Typ školení: Seminář

950 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka