Sociálně právní minimum pro tlumočníky pro neslyšící

Lektor:

Martina Macurová

Místo:

výuková místnost střediska Teiresiás, Šumavská 15, BRNO 

Termín konání:

17. - 18. 3. 2011, 9 - 16 hodin 

Obsah semináře:

 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • krizová intervence
 • základy ochrany zdraví
 • základy péče o nemocné, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost

Upozornění: Všichni frekventanti CVP musí tento seminář absolvovat, aby v budoucnu mohli získat potvrzení o absolvování akreditovaného programu MPSV.

Doporučená literatura ke kurzu, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

 • Specifika tlumočení pro neslyšící (Červinková Houšková)
 • DVD Specifika tlumočení pro neslyšící (Červinková Houšková)
 • Tlumočení pro neslyšící a související legislativa (Toráčová)


Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 14. 3. 2012. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.


Tento kurz je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 17. - 18. 3. 2012
Počet kreditů: 15
Typ školení: Seminář

1 700 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka