Rétorika pro tlumočníky II

Lektor:


PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

26. 1. 2013, 9 - 16 hodin

Obsah semináře:

 • praktická cvičení - artikulace a intonační modulace projevu

 • rozvíjení slovní zásoby, jazyková správnost projevu

 • příprava projevu – způsoby přípravy, části projevu

 • nonverbální komunikace při vystoupení

 • praktická cvičení – nahrávka připraveného projevu (ucelené 3–5minutové pracovní vystoupení)

 • kritéria hodnocení mluveného projevu

 • kolektivní rozbor a konkrétní doporučení k odstranění nedostatků řečového projevu

 • cvičení mluvní pohotovosti – řízení diskuse, kladení otázek, zodpovídání dotazů

 

Kurz rozvíjí dovednosti a znalosti semináře Rétorika pro každodenní praxi - praktická cvičení. Je však koncipován tak, že si ho mohou zapsat i ti zájemci, kteří se základního kurzu nezúčastnili.


Uzávěrka přihlášek na seminář je již 10. ledna 2013. Po uzávěrce budou účastníkům zaslány pokyny pro domácí přípravu.

Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

 • Rétorika pro tlumočníky (Špačková)

 • Technika mluveného projevu pro tlumočníky pro neslyšící (Svobodová)Tento seminář je vhodný pro studenty od 1. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 26. 1. 2013
Počet kreditů: 10
Typ školení: Seminář

950 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka