Rejstříky v češtině a v českém znakovém jazyce

Lektor:

Mgr. Lucie Štefková, Jiří Vedral

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

19. 5.  2012, 9 - 16 hodin  

Obsah semináře:

 •  

  povaha tlumočení/komunikace a ovlivnění prostředím (formálnosti situace) a komunikanty

 • vytváření rejstříků ČZJ a ČJ k mluvní pohotovosti, přizpůsobování různým skupinám a situacím, volba vhodných jazykových prostředků pro danou situaci

 • způsob předávání slova, komplexnost větných struktur, slovní zásoba, hlasitost a rychlost projevu ČJ x ČZJ

 • praktické ukázky a cvičení na mluvní pohotovost v češtině a v českém znakovém jazyce v nejrůznějších oblastech

Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit  v našem e-shopu:

 • Špačková, A.: Rétorika pro tlumočníky
 • Čeňková, I.: Úvod do teorie tlumočení

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 16. 5. 2012. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tlumočení bude zajištěno podle potřeb přihlášených účastníků. V odůvodněných případech probíhají semináře pouze v českém znakovém jazyce.

Tento seminář je vhodný pro studenty od 3. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 19. 5. 2012
Počet kreditů: 12
Typ školení: Seminář

950 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka