Radiové pořady

Slyšitelné ticho

Přejít na pořad Slyšet je snad právo

1. Úvodní díl

Mgr. Naďa Dingová - tlumočník oboru Čestina v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze, místopředseda České komory tlumočníků znakového jazyka

2. Neslyšící jako členové jazykové a kulturní menšiny

Mgr. Andrea Hudáková - vedoucí pedagogické a odborné specializace oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze

3. Já jako člen jazykové a kulturní menšiny

Bc. Petr Vysuček - odborný asistent oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze, předseda organizace Pevnost - České centrum znakového jazyka

4. Jazyk neslyšících - znakový jazyk

Mgr. Andrea Hudáková - vedoucí pedagogické a odborné specializace oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze

5. Praktické schopnosti užití znakového jazyka

Bc. Radka Nováková - odborný asistent oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK Praze, místopředseda organizace Pevnost - České centrum znakového jazyka

6. Deset lidových moudrostí o znakovém jazyce a odpovědi na ně na základě toho,co již víme…

Mgr. Andrea Hudáková - vedoucí pedagogické a odborné specializace oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze

7. Znakový jazyk v divadle - tlumočení divadelních představení

Mgr. Naďa Dingová - tlumočník oboru Čestina v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze, místopředseda České komory tlumočníků znakového jazyka

8. Tlumočení hudby do znakového jazyka

Mgr. Naďa Dingová - tlumočník oboru Čestina v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze, místopředseda České komory tlumočníků znakového jazyka

Znakový jazyk a umění

Bc. Jiří Janeček - předseda České komory tlumočníků znakového jazyka

9. Nabídka pravidelných hudebních událostí pro neslyšící

Mgr. Naďa Dingová - tlumočník oboru Čestina v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze, místopředseda České komory tlumočníků znakového jazyka

10. Jak vnímám tlumočené kulturní události - divadlo a koncerty

Bc. Petr Vysuček - odborný asistent oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze, předseda organizace Pevnost - České centrum znakového jazyka

11. Kultura neslyšících

Bc. Radka Nováková - odborný asistent oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK Praze, místopředseda organizace Pevnost - České centrum znakového jazyka

12. Komunitní tlumočení pro neslyšící

Mgr. Naďa Dingová - tlumočník oboru Čestina v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze, místopředseda České komory tlumočníků znakového jazyka

13. Etický kodex tlumočníka znakového jazyka

Bc. Jiří Janeček - předseda České komory tlumočníků znakového jazyka

14. Jaké osobní zkušenosti mám s tlumočníky znakového jazyka

Bc. Petr Vysuček - odborný asistent oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze, předseda organizace Pevnost - České centrum znakového jazyka

15. Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

Martina Kronusová - výkonná ředitelka ASNEP a koordinátorka Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

16. Jaká je představa neslyšících o tlumočnických službách

Bc. Petr Vysuček - odborný asistent oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze, předseda organizace Pevnost - České centrum znakového jazyka

17. Deset lidových moudrostí o neslyšících a odpovědi na ně podle toho, co již víme...

Bc. Petr Vysuček - odborný asistent oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze, předseda organizace Pevnost - České centrum znakového jazyka

18. Vzdělávání neslyšících

PhDr. Romana Petráňová - učitelka neslyšících a autorka interaktivní učebnice češtiny pro neslyšící

19. Neslyšící a čeština jako cizí jazyk

PhDr. Romana Petráňová - učitelka neslyšících a autorka interaktivní učebnice češtiny pro neslyšící

20. Mekka neslyšících Gallaudetova univerzita

Bc. Radka Nováková - odborný asistent oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FFUK Praze, místopředseda organizace Pevnost - České centrum znakového jazyka

21. Na závěr pár rad pro ty, kteří se budou chtít kontaktovat s neslyšícími a neumí znakový jazyk

Mgr. Naďa Dingová - tlumočník oboru Čestina v komunikaci neslyšících na FFUK v Praze, místopředseda České komory tlumočníků znakového jazyka

 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka