Otázky a odpovědi

 Pokud zde nenajdete odpověď na Vaší otázku, budeme rádi, když nás kontaktujete na adrese info@cktzj.com (nebo na těchto kontaktech), kde veškeré Vaše další dotazy rádi zodpovíme.

Komora a její fungování

Domluvím se s Neslyšícím, chci být tlumočníkem. Kde se můžu vzdělávat?

Na samém počátku je nutné si uvědomit, že na to, aby se z velmi dobře znakujícího člověka, který se bez problémů domluví s Neslyšícími, stal opravdový tlumočník, je třeba intenzivně několik let studovat. Výuku znakového jazyka nelze v žádném případě zaměňovat s výukou tlumočení! Jde o dva zcela odlišné procesy. Můžete se přihlásit na některý kurz přímo v České komoře tlumočníků znakových jazyků, kde jsou v nabídce semináře z různých oblastí. Komora, ale v současné době nenabízí ucelený vzdělávací program pro začínající tlumočníky, tyto programy naleznete u jiných organizací. Začínající tlumočníci se mohou přihlásit na Vyšší odbornou školu v Hradci Králové, nebo do programu pro začínající tlumočníky v organizaci Pevnost, který by se měl snad příští rok otevírat.

 

Mohu se stát členem Komory, i když nejsem tlumočníkem?

Ano, můžete. Komora je profesní organizace, která sdružuje tlumočníky českého znakového jazyka a také osoby, které samy tlumočnickou práci nevykonávají, ale plně sympatizují s názorovými stanovisky a cíli Komory.

Členem Komory se může stát osoba, která respektuje právo Neslyšících na vlastní identitu, jazyk a kulturu a uznává znakový jazyk jako primární komunikační prostředek Neslyšících.

 

 

 

Poskytujete také tlumočnické služby?

Ne, neposkytujeme, ale můžeme Vaší nabídku zprostředkovat tlumočníkům, kteří jsou našimi členy. K poskytování tlumočnických služeb pro individuální potřeby neslyšících i slyšících klientů bylo zřízeno Centrum zprostředkování tlumočníků neslyšícím. • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka