Psaná čeština českých neslyšících v profesi tlumočníka


Lektor:

Mgr. Helena Andrejsková

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

21. 4.  2012, 9 - 16 hodin  

Obsah semináře:

 • proces, složky a jednotlivé fáze produkce a recepce psaných textů

 • jazyková a komunikační situace českých neslyšících, funkční textová gramotnost

 • odchylky psané češtiny českých neslyšících od češtiny „většinové“

 • příčiny problémů a možnosti řešení současného stavu funkční gramotnosti neslyšících

 • chyby v psaných textech a jejich příčiny

 • vliv českého znakového jazyka na psanou češtinu neslyšících

 • práce s texty českých neslyšících

 • doporučení pro komunikaci s neslyšícími klienty prostřednictvím psané češtiny

Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit  v našem e-shopu:

 • Komorná, M.: Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 18. 4. 2012. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tlumočení bude zajištěno podle potřeb přihlášených účastníků. V odůvodněných případech probíhají semináře pouze v českém znakovém jazyce.

Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 21. 4. 2012
Počet kreditů: 12
Typ školení: Seminář

950 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka