Protestní shromáždění dne 22. 3. před budovou MPSV ČR

Vláda chystá změny v oblasti podpory zdravotně znevýhodněných osob, které by se velmi hluboce dotkly kvality života všech těchto osob, včetně neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a dalších osob s vadou sluchu. Národní rada zdravotně postižených kvůli tomu uspořádala mimořádné zasedání a shledala připravované změny za nepřijatelné, protože by zásadním způsobem omezily pracovní, společenské i osobní aktivity všech zdravotně postižených.

Za účelem protestu proti výše uvedeným změnám je svolána demonstrace před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí na den 22. března 2011 ve 12.00. Úspěch velmi závisí na masové účasti všech zdravotně postižených osob, včetně neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých, hluchoslepých a dalších jedinců s vadou sluchu. Je proto důležité, aby měla demonstrace maximální možnou účast.

Adresa MSPV: Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
Jak se dostat na místo: Metro B, stanice Karlovo náměstí, výstup směr Palackého náměstí
Čas demonstrace: Sraz v 11.30, jednotlivé projevy začnou ve 12.00

Svaz neslyšících a nedoslýchavých zajistí po dohodě s NRZP tlumočení do ČZJ.

Osob se sluchovým znevýhodněním se změny týkají zvláště zrušením ZTP a ZTP/P (zrušení bezplatného MHD a slev v dálkové dopravě), hrozí zvýšení nezaměstnanosti, protože zaměstnavatelé ztratí motivaci, aby zaměstnávali zdravotně znevýhodněné osoby a příspěvky na kompenzační pomůcky se stávají prakticky nedosažitelnými.

Dokumenty, které komentují návrh vlády, ve formátu PDF:

Informace od Národní rady zdravotně postižených ČR:

Vzhledem  k posledním událostem děkuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Úřadu Vlády ČR, Magistrátu hl.m.Prahy a spolupracujícím partnerům. Zvláštní poděkování patří generálnímu partnerovi – společnosti APEX a.s.

V dokumentech níže naleznete:

 • Informace k demonstraci
  – NRZP doporučuje, aby se lidé sešli v hojném počtu a vzali si s sebou trubky, píšťalky nebo vlajky, transparenty, či cedule. Během demonstrace by se ovšem neměly objevit vulgární výrazy či urážky.
 • Plakát k demonstraci

Informace z jednání u kulatého stolu na Ministerstvu práce a sociálních věcí ze dne 16. 3. 2011 a výzva k demonstraci

Dne 16. 3. 2001 proběhlo jednání u kulatého stolu na MPSV, které nemělo uspokojivý výsledek pro osoby se zdravotním omezením všeho druhu. Výzvu k demonstraci a informace z jednání se dozvíte z videa a v textu k videu:

Výzva ASNEP k demonstraci na den 22. 3. 3011

Vážení přátelé, neslyšící, ohluchlí, nedoslýchaví i slyšící,

rádi bychom Vás vyzvali k účasti na chystané demonstraci proti tzv. reformním zákonům a pro zachování všech podpůrných prostředků pro osoby se zdravotním postižením, což se týká také průkazek TP, ZTP, ZTP/P.

Demonstrace, organizovaná NRZP, proběhne dne 22.3. 2011 od 11:30 do 13 hodin.
Bližší informace naleznete zde:

http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/460-protestni-shromazdeni-22-brezna-2011.html

Jako střechová organizace hájící zájmy všech osob se sluchovým postižením se k tomuto protestu připojujeme. Zásadně nesouhlasíme s chystanou změnou zákonů viz příloha Usnesení NRZP.

O situaci si můžete přečíst také na našem webu – www.asnep.cz. Důležité informace jsou přeloženy do českého znakového jazyka.

Kde bude demonstrace: Ministerstva Práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2. Dopravní spojení - Metro B, výstupní stanice Karlovo náměstí – východ směr Palackého náměstí. Tlumočení do znakového jazyka bude zajištěno.

Všichni bez ohledu na stav Vašeho sluchu určitě přijďte vyjádřit svůj nesouhlas. Dokážete-li Vy či Vaši přátelé zhotovit vtipné, výstižné transparenty, jsou vítány! Pro inspiraci zasíláme foto z demonstrace, kterou jsme pořádali 5. února 2000.

http://www.strnadova.euweb.cz/images/dem1.jpg http://www.strnadova.euweb.cz/images/dem2.jpg
http://www.strnadova.euweb.cz/images/demo3k.jpg

Od těch, kdo umějí dobře fotografovat, uvítáme fotodokumentaci. Předem děkujeme za pomoc, účast i podporu.

Milí přátelé, sdělujeme Vám, že jsem již informovali o naší situaci europoslance Dr. Adama Kosu, který přislíbil v případě nutnosti pomoc  ze strany Evropského Parlamentu.

Oznámili jsem naši situaci i Evropské unii neslyšících (EUD) a Evropské federaci nedoslýchavých (EFHOH), obě tyto organizace nám též přislíbily v případě nutnosti písemnou podporu.

Petici pro ZACHOVÁNÍ PRŮKAZEK TP, ZTP A ZTP/P PRO OSOBY S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM prodlužujeme. Termín ukončení petice Vám oznámíme s předstihem. Informace o petici naleznete na našem webu – www.asnep.cz i www.gong.cz.

Prosíme všechny, aby petici podpořili! Vyplněné archy dle instrukcí zasílejte na adresu: ASNEP, Hábova 1571, 155 00  Praha 5.

Děkujeme.

Martina Kronusová, výkonná ředitelka ASNEP

Mgr. Věra Strnadová, víceprezidentka ASNEP

 

Mapa demonstrace (kliknutím zvětšíte):
24858

 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka