Praktická tlumočnická cvičení I.A

Lektoři:

Mgr. Kateřina Červinková Houšková, Barbora Herzánová, Mgr. Marta Zatloukalová

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

14. ledna - 10. června 2013 (22 lekcí), pravidelně v pondělí v době 18,00 - 19,30 hodin (čas bude ještě upřesněn, možný posun o 30 minut)

Anotace kurzu:

Kurz je věnován praktickému nácviku tlumočnických strategií, mluvní pohotovosti, rozšiřování slovní a znakové zásoby, zdokonalování dovednosti tlumočení z českého znakového jazyka do mluvené češtiny, vytváření jazykových rejstříků v češtině a další. V průběhu kurzů vedených zkušenými tlumočníky znakového jazyka je kladen důraz na individuální přístup k potřebám jednotlivých frekventantů-tlumočníků. Absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování kurzu Praktická cvičení pro tlumočníky znakového jazyka I. Studium je zakončeno zkouškou praktického tlumočení v navazujícím kurzu Praktická cvičení pro tlumočníky znakového jazyka II.

 

Aby frekventant mohl absolvovat závěrečné zkoušky na konci navazujícího kurzu a získat tak osvědčení o absolvování, musí splnit dvě základní podmínky: 1. účast na obou kurzech (PC I. a PC II.), 2. splnit 75 % docházky v součtu docházky z obou kurzů.

 

NOVĚ MOŽNOST ZAPOČÍTAT 50 KREDITŮ DO STUDIA CVP (za oba semestry je možné započítat kreditů 100).

Kurz je akreditován u MPSV ČR, č. 2010/510-PC.

 

Přihlášky, prosím, posílejte nejpozději do 8. 1. 2013.

Datum konání: 14. 1. - 10. 6. 2013
Počet kreditů: 10
Typ školení: Kurz

6 000 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka