Popis v českém znakovém jazyce – praktická cvičení

Lektor:

Marie Basovníková, Bc. David Jorda

Místo

výuková místnost Komory

Termín konání:

19. 2. 2012, 9 - 16 hodin  

Obsah semináře:

 • základní principy deskriptivního popisu skutečností o světě
 • prostředky využité při popisu v českém znakovém jazyce – klasifikátory, specifikátory tvaru a velikosti…
 • vlastní produkce textů v ČZJ s využitím popisu, korektura, pojmenování nedostatků a návrh na jejich odstranění
 • nácvik tlumočení specifických textů do ČZJ
 • příklady a cvičení na upevnění získaných tlumočnických dovedností

Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit  v našem e-shopu:

 • Nováková, R.; Tikovská, L.: Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce – praktická cvičení (DVD)

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 15. 2. 2012. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.


Tento seminář je vhodný pro studenty od 4. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 19. 2. 2012
Počet kreditů: 12
Typ školení: Seminář

950 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka