Osobní a klientská SWOT analýza a její využití v praxi při práci s klienty

Akreditovaný kurz (Akreditace MPSV č. 2015/0745-PC/SP) ve spolupráci s organizací Život pro, z.ú. v rozsahu 16 hodin.

Lektor: Mgr. Soňa Procházková, DiS. a Mgr. Daniela Kykalová

Místo: Komora, Senovážné náměstí 23, Praha 1, místnost č. 153

Termín konání: 14. - 15. 4. 2018 (9:00 - 17:00)

Další informace naleznete zde: https://zivotpro.webnode.cz/swot-analyza/

 

 

Jde o interaktivní prožitkový kurz reagující na aktuální potřeby pracovníků s klienty. Netradičním způsobem budeme pracovat se známou SWOT analýzou. Primárně se zaměříme na detekci silných, slabých stránek, hrozeb a příležitostí v osobním i profesním životě. Využitím prožitkových metod v kurzu se naučíme druhého vnímat i z jiného úhlu pohledu. Součástí kurzu je i práce se zpětnou vazbou, přijetím sama sebe. Díky skupinové práci, která nabídne využití skupinových vztahů a skupinové dynamiky, si budete moci vyzkoušet získané poznatky přímo na místě.

Poznatky z kurzu při práci se SWOT analýzou bude možné přenést následně do práce s klienty. Odnesete si vlastní SWOT analýzu a navíc získáte postup, jak k tomuto schématu dojít i se svými klienty. Metoda je vyvinuta speciálně pro práci s lidmi, s jejich zdroji a překážkami.

Teprve máme-li v pořádku vztah k sobě, můžeme vytvářet dobré vztahy k lidem z okolí.

Řádní členové mají slevu 20%, přidružení členové 15%. 


Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 11. 4. 2018.


Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč. 


Kurz je pořádán ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatů a  organizací Život pro.


Datum konání: 14. - 15.4.2018
Počet kreditů: 0
Typ školení: Interaktivní prožitkový kurz

2 450 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka