Organizační a komunikační strategie při zajišťování tlumočnických podmínek a materiálů

Lektor:

Mgr. Kateřina Červinková Houšková 

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

8. 9. 2012, 9 - 16 hodin

Obsah semináře:

 • řešení problémových situací v tlumočnické profesi souvisejících s organizací práce tlumočníka

 • rozvíjení schopností souvisejících s veřejným vystupováním

 • orientace v oblasti mezilidských vztahů v souvislosti s tlumočnickou profesí – zajišťování tlumočnických podmínek, materiálů

 • praktická cvičení, modelové situace, praktické ukázky a doporučení pro tlumočnickou praxi


Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

 

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 5. 2. 2012. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tlumočení bude zajištěno podle potřeb přihlášených účastníků. V odůvodněných případech probíhají semináře pouze v českém znakovém jazyce.


Tento kurz je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka.
Datum konání: 8. 9. 2012
Počet kreditů: 12
Typ školení: Kurz

950 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka