Organizační a komunikační strategie při zajišťování tlumočnických podmínek a materiálů

  Lektor:

Mgr. Soňa Procházková, DiS. 

Místo:

K-Centrum, sídlo Jednoty tlumočníků a překladatelů, Senovážné nám. 23, Praha 1, v sále č. 151 (1. patro budovy C)

Termín konání:

21. 9. 2014, 9 - 16 hodin

Obsah semináře:

 • problémové situace v profesi tlumočníka a jejich řešení

 • posílení osobnostního potenciálů v rámci profese tlumočníka, práce s domněnkou, předsudkem a stereotypy

 • osobní a profesní hranice - prolínání osobních a profesních témat jako jedno z oblastí profese tlumočení

 • rozvíjení schopností souvisejících s veřejným vystupováním, sebepřijetí,  sebepřesah, uvolnění a relaxace

 • orientace v oblasti mezilidských vztahů, schopnost formulovat požadavek a naslouchat, jako součást úspěchu v zajišťování tlumočnických podmínek a materiálů

 • praktická cvičení, modelové situace, praktické ukázky a doporučení pro tlumočnickou praxi v rámci skupinové práce

Na seminář je žádoucí přijít v pohodlném oblečení, veden bude hodně prakticky, tak aby si frekventanti odnesli co nejvíce osobních zkušeností. Pokud vás ve vztahu k anotaci semináře napadá nějaká konkrétní situace, nebo téma, které by vás zajímalo, nebo by jste jej rádi řešili, nebo si odnesli návod jak jej řešit, prosíme o toto téma či otázku v předstihu. Lektorka tak může uzpůsobit aktivity právě k vašemu tématu, tak aby jste si odnesli co nejvíce.

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 17. 9. 2014. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tento kurz je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Kurz je ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů.

Přihlaste se také na jeden ze sobotních seminářů níže a získejte slevu 100 Kč.

Techniky tlumočení na dálku

http://www.cktzj.com/techniky-tlumoceni-na-dalku-2014

Jazyková cvičení pro tlumočníky

http://www.cktzj.com/jazykova-cviceni-pro-tlumocniky-2014


Doporučte kurz kamarádovi a získejte slevu:

2 lidé, kteří se přihlásí společně: sleva 200 Kč pro každého z nich

3 lidé, kteří se přihlásí společně: sleva 300 Kč pro každého z nich

4 lidé, kteří se přihlásí společně : sleva 400 Kč pro každého z nich

5 lidí, kteří se přihlásí společně: sleva 500 Kč pro každého z nich

(jména lidí, s kterými se hlásíte na seminář, uveďte do poznámky v objednávce)


Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:


Datum konání: 21. 9. 2014
Počet kreditů: 10
Typ školení: Seminář

1 160 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka