Mezinárodní znakový systém – praktická cvičení

Lektor:

Bc. David Jorda

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

16. 9. 2012, 9 - 16 hodin

Obsah semináře:

 • teoretické zakotvení pojmu mezinárodní znakový systém (MZS) – připodobnění k Esperantu a jiným mezinárodním kódům; mezinárodní znakový systém x "mezinárodní znakový jazyk" x gestuno

 • MZS a jeho odlišnosti přirozeného jazyka

 • MZS x národní znakové jazyky; využití MZS a historie jeho vzniku

 • tlumočení do MZS – důležitá úloha neslyšících tlumočníků

 • přiblížení konkrétních situací, ve kterých se tlumočení do MZS používá + praktická cvičení

 • dostupné slovníky mezinárodních znaků

 • slovník základních znaků užívaných v MZS

 • příklady textů v MZS s kontrolním překladem do psané češtiny + poukázání na rozdílnost stejného textu v ČZJ a MZS, praktická cvičení


Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 12. 9. 2012. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tlumočení bude zajištěno podle potřeb přihlášených účastníků. V odůvodněných případech probíhají semináře pouze v českém znakovém jazyce.


Tento kurz je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 16. 9. 2012
Počet kreditů: 12
Typ školení: Seminář

950 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka