Mezinárodní znakový systém a jeho tlumočení pro neslyšící tlumočníky

Lektor:

Bc. David Jorda

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

říjen - prosinec 2011 + leden - červen 2012,
vždy ve středu od 17.00 do 19.30 hodin,
začátek kurzu od 5. 10. 2011

Struktura kurzu:

Účastníci kurzu absolvují každou středu výuku s neslyšícím lektorem Bc. Davidem Jordou v celkové dotaci 50 kreditů. V prvním semestru si účastníci osvojí znalosti v používání mezinárodního znakového systému. V druhém semestru získají znalosti o typech tlumočení (simultánní tlumočení a konsekutivní tlumočení; konferenční tlumočení), seznámí se s problematikou tlumočení na mezinárodních konferencích a dalších akcích, se strategiemi a postupy neslyšícího tlumočníka při tlumočení, s postavením neslyšícího tlumočníka v týmu slyšících tlumočníků. Součástí kurzu bude i praktický nácvik tlumočení mezinárodního znakového systému. Docházka musí být minimálně 75% lekcí. Dále absolvují během svého studia semináře České komory tlumočníků znakového jazyka v rozsahu minimálně 50 kreditů dle svého výběru (semináře jsou hrazeny mimo částku kurzu, členům Komory bude poskytnuta sleva 20%). Všechny semináře určené neslyšícím tlumočníkům najdete v nabídce seminářů Certifikačního vzdělávacího programu (CVP) Komory na rok 2011 a 2012 a budou přihlášeným poslány na email.

Absolventi kurzu získají Certifikát o absolvování kurzu Mezinárodní znakový systém a jeho tlumočení pro neslyšící tlumočníky. Studium je zakončeno zkouškou praktického tlumočení. Součástí kurzu je i praxe.

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zájemcům o profesi neslyšícího tlumočníka, který bude schopen tlumočit na mezinárodních konferencích apod. Zároveň je kurz určen i pro neslyšící, kteří chtějí získávat informace na mezinárodních konferencích a na cizojazyčných internetových portálech nebo chtějí sami na mezinárodních konferencích vystupovat.

 

Kurz je akreditován u MPSV ČR, č. akreditace 2010/195-PK.

Na kurz je třeba se přihlásit nejpozději do 16. 9. 2011. Kurz musí být uhrazen minimálně týden předem, jinak bude v místě konání kurzu vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

VIDEOpozvánku v českém znakovém jazyce najdete zde:

Počet kreditů: 50
Typ školení: Kurz
Datum konání: 5. 10. 2011 - 20. 6. 2012

6 990 Kč Kurz je již obsazen
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka