Lingvistika a znakové jazyky: včera a dnes

Lektor:


                     PhDr. et Bc. Lucie Šůchová

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

18. 5. 2013, 13 - 16 hodin

Obsah semináře:

 • nástin názorů na původ znakového jazyka u nás i ve světě

 • historie výzkumů znakových jazyků ve světě i v ČR

 • hlavní osobnosti zabývající se výzkumem znakových jazyků (z historické perspektivy)

 • vývoj statusu znakových jazyků

Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

 • Macurová, A.: Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 15. 5. 2013. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tlumočení bude zajištěno podle potřeb přihlášených účastníků. V odůvodněných případech probíhají semináře pouze v českém znakovém jazyce.


Tento seminář je vhodný pro studenty od 1. modulu kurzu českého znakového jazyka

Datum konání: 18. 5. 2013
Počet kreditů: 5
Typ školení: Seminář

475 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka