Kurz o tlumočení pro neslyšící pro další vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Cena

2.300 Kč (členům Komory bude poskytnuta sleva 20 %)

 

Termín kurzu v rozsahu 24 vyuč. hodin

Kurz se skládá ze dvou částí:

Prezenční seminář se bude konat 16. - 17. 2. 2013 (9 - 16 hodin) ve výukové místnosti v Praze

E-learningový kurz bude spuštěn od 27. 2. - 13. 3. 2013

Podrobnější informace o kurzu zde: http://www.cktzj.com/tlumoceni-dalsi-vzdelavani-v-socialnich-sluzbach

 

E-learningový kurz s názvem Vzdělávání pracovníků v sociálních službách o problematice tlumočení pro neslyšící klienty vytvořila Mgr. Helena Andrejsková.

Anotace kurzu:

 • kdo patří mezi sluchově postižené
 • jak se sluchově postiženými komunikovat
 • co je to znakový jazyk a kultura Neslyšících
 • na jaké komunikační bariéry naráží neslyšící klient bez tlumočníka a jak s ním komunikovat
 • neslyšící klient s tlumočníkem a specifika komunikace prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka
 • jak a kde objednat tlumočníka znakového jazyka
 • desatero komunikace se sluchově postiženými osobami

Anotace prezenčního semináře o sociálně právním minimu v rozsahu 16 vyuč. hodin:

 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • krizová intervence
 • základy ochrany zdraví
 • základy péče o nemocné, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických
 • infekčních onemocnění
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost

 

Kurz je akreditován u MPSV ČR, č. 2012/0900-PC.

Přihlašujte se do 11. 2. 2013.

Datum konání: 16. 2. 2013
Počet kreditů: 0
Typ školení: Kurz

2 300 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka