Kultura projevu a praktický nácvik komunitního tlumočení pro neslyšící tlumočníky

Lektor:

Marie Basovníková, Miroslava Kvasničková 

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

14. 4.  2012, 9 - 16 hodin  

Obsah semináře:

 • různé formy projevu v českém znakovém jazyce závislé na komunikační situaci

 • praktické ukázky autentických textů ve znakovém jazyce – chyby + „opravy“ textů

 • kritéria hodnocení kvality překladu

 • možnosti přípravy projevu ve znakovém jazyce; vlastní projev x tlumočený projev

 • jazyková správnost – nešvary v projevu, přejaté znaky, formy jazyka (adekvátnost a neadekvátnost jazykových prostředků vzhledem k situaci), vhodný výběr znakové zásoby, větná vazba a správný slovosled, výplňkové znaky

 • praktická doporučení pro tlumočnickou praxi


Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit  v našem e-shopu:

 • Basovníková, Kvasničková, Šimon: Kultura projevu nejen pro neslyšící tlumočníky (DVD)

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 11. 4. 2012. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tento seminář je vhodný pro neslyšící studenty tlumočení, neslyšící zájemce o problematiku tlumočení a neslyšící pedagogy.  

Datum konání: 14. 4. 2012
Počet kreditů: 12
Typ školení: Seminář

950 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka