Intenzivní víkendový kurz přizpůsobení se různým typům klientů

Lektor:

Mgr. Naďa Hynková Dingová, Barbora Herzánová, Miroslava Tylová, Zlatuše Kurcová, Bc. David Jorda

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

7. - 8. 9. 2013, 9 - 16 hodin

Obsah kurzu:

 • práce se slovní a znakovou zásobou spojenou s daným konkrétním tématem a určenou neslyšícímu klientovi se specifickými jazykovými potřebami
 • obousměrné tlumočení a oboustranný překlad se zohledněním kulturních specifik a jazykového zázemí specifického cílového uživatele (děti, VŠ student, starší klient, klient se sníženými rozumovými schopnostmi)
 • vysvětlení a přiblížení cílových skupin zmíněných klientů
 • slovník nejproblematičtějších znaků, textů s variantami jejich možných překladů na různých úrovních a pro různé klienty
 • praktické ukázky a cvičení

Doporučená literatura ke kurzu, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

 • Rady pro tlumočníky znakového jazyka (Kosinová)
 • Specifika tlumočení pro neslyšící (Červinková Houšková)
 • DVD Specifika tlumočení pro neslyšící (Červinková Houšková)

 

Na kurz je třeba se přihlásit nejpozději do středy 4. 9. 2013. Kurz musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč

Tento kurz je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 7. - 8. 9. 2013
Počet kreditů: 20
Typ školení: Kurz

1 900 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka