Intenzivní víkendový kurz přizpůsobení se různým typům klientů

Lektor:

Barbora Herzánová, Bc. David Jorda, Zlata Kurcová, Miroslava Tylová, Mgr. Kateřina Červinková Houšková a Mgr. Marta Zatloukalová

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

1. - 2. 12. 2012, 9 - 16 hodin

Obsah semináře:

 • práce se slovní a znakovou zásobou spojenou s daným konkrétním tématem a určenou neslyšícímu klientovi se specifickými jazykovými potřebami
 • obousměrné tlumočení a oboustranný překlad se zohledněním kulturních specifik a jazykového zázemí specifického cílového uživatele (děti, VŠ student, starší klient, klient se sníženými rozumovými schopnostmi)
 • vysvětlení a přiblížení cílové skupiny zmíněných neslyšících
 • vysvětlení příčin rozdílných nároků na tlumočení u lidí s různým vzděláním, různého věku, různého rodinného zázemí, různého regionu apod.
 • slovník nejproblematičtějších znaků s variantami jejich možných překladů
 • příklady problematičtějších textů ve znakovém jazyce s překlady do psané češtiny
 • praktické ukázky a cvičení

 

Doporučená literatura ke kurzu, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

 

Na kurz je třeba se přihlásit nejpozději do středy 28. 11. 2012. Kurz musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání kurzu vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tento kurz je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 1. - 2. 12. 2012
Počet kreditů: 20
Typ školení: Kurz

1 900 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka