Intenzivní víkendový kurz přizpůsobení se klientovi

Lektor:

Mgr.  Naďa Dingová, Bc. Barbora Peřinová, Bc. David Jorda, Zlata Kurcová, Miroslava Tylová

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

3. - 4. 9.  2011, 9 - 16 hodin  

Obsah semináře:

 • práce se slovní a znakovou zásobou spojenou s daným konkrétním tématem a určenou neslyšícímu klientovi se specifickými jazykovými potřebami
 • obousměrné tlumočení a oboustranný překlad se zohledněním kulturních specifik a jazykového zázemí specifického cílového uživatele (děti, VŠ student, starší klient, klient se sníženými rozumovými schopnostmi)
 • vysvětlení a přiblížení cílové skupiny zmíněných neslyšících
 • vysvětlení příčin rozdílných nároků na tlumočení u lidí s různým vzděláním, různého věku, různého rodinného zázemí, různého regionu apod.
 • slovník nejproblematičtějších znaků s variantami jejich možných překladů
 • příklady problematičtějších textů ve znakovém jazyce s překlady do psané češtiny
 • praktické ukázky a cvičení

 

Doporučená literatura ke kurzu, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

 • Představy neslyšících o tlumočnických službách (Richterová)
 • DVD Představy neslyšících o tlumočnických službách (Červinka)
 • Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami (Nováková, Petříčková, Vysuček)
 • DVD Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami (Nováková, Petříčková, Vysuček)

 

Na kurz je třeba se přihlásit nejpozději do středy 31. 8. 2011. Kurz musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání kurzu vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Počet kreditů: 20
Typ školení: Kurz
Datum konání: 3. - 4. 9. 2011

1 900 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka