Intenzivní víkendový kurz Kontaktové prostředky – čeština - český znakový jazyk a tlumočení ve vzdělávání

Lektor:

Mgr. Kateřina Červinková Houšková, Bc. David Jorda a Bc. Kateřina Pešková

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

20. - 21. 4. 2013, 9 - 16 hodin

Anotace semináře:

 • prstové abecedy a jejich postavení v systému ZJ

 • jednoruční a dvouruční prstová abeceda - jejich rozrůzněnost

 • užití prstové abecedy v českém znakovém jazyce + příklady

 • příklady textů ve znakovém jazyce s užitím prstové abecedy

 • praktická cvičení na správné užití prstové abecedy

 • test získaných dovedností a znalostí

 • vymezení charakteristiky tlumočení ve vzdělávání

 • specifika fungování tlumočení ve vzdělávání

 • pravidla tlumočení v pedagogické praxi, pravidla jazykové přípravy,

 • pravidla spolupráce s vyučujícími apod.

 • logistika tlumočení ve školním prostředí

 • výměna zkušeností tlumočníků, kteří na školách pro neslyšící v současné době působí

Doporučená literatura ke kurzu, kterou můžete zakoupit v našem e-shopu:

Na kurz je třeba se přihlásit nejpozději do středy 17. 4. 2013. Kurz musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tento kurz je vhodný pro studenty od 4. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 20. - 21. 4.2013
Počet kreditů: 20
Typ školení: Kurz

1 900 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka