Intenzivní kurz pro tlumočníky ve vzdělávání

Lektoři:

lektoři v jednání

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

2. – 7. 7. 2012, pondělí – pátek (9.00 – 16.00 + 2 hodiny diskuze), sobota závěrečné zkoušky (9.00 – 12.00)

Obsah kurzu:

Kurz je určen pro tlumočníky se zaměřením na tlumočení pro neslyšící ve školním prostředí na různých stupních vzdělávání. Kurz se vždy skládá ze 4 hodin tlumočení z českého znakového jazyka do mluvené češtiny a ze 4 hodin výuky českého znakového jazyka. Na jazykovou a tlumočnickou výuku bude navazovat diskuse a praktické cvičení modelových situací.

Cílem kurzu je

 • naučit se přizpůsobit svůj projev jazyku neslyšících různého věku a na různém stupni vzdělávání,
 • procvičit si oboustranné tlumočení a oboustranný překlad se zohledněním kulturních specifik a jazykových nároků neslyšících žáků a studentů,
 • procvičit si slovní a znakovou zásobu spojenou s prostředím školy a konkrétními vyučovacími předměty,
 • procvičit si frazeologii češtiny a českého znakového jazyka z oblasti různých oblastí vzdělávání.

Velký důraz je kladen na adekvátnost oboustranného překladu a schopnosti sebereflexe a spolupráce s ostatními kolegy-tlumočníky.

Kurz je akreditován u MPSV ČR, č. 2010/215 – PC.

Na kurz se přihlašujte, prosím, přes webové stránky nejpozději do 18. 6. 2012.

Tento kurz je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Počet kreditů: 10
Typ školení: Kurz
Datum konání: 22. - 27. 8. 2011

5 400 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka