Intenzivní kurz pro tlumočníky ve vzdělávání

Lektor:

Bc. Tomáš Bogner, Mgr. Kateřina Červinková Houšková, Mgr. Naďa Dingová, Barbora Peřinová

Místo:

výuková místnost Komory

Cena:

4500,- Kč

Kreditů:

10

Intenzivní kurz pro tlumočníky ve vzdělávání je týdenní kurz, který Komora pořádá ve dnech od 23. srpna do 28. srpna 2010.

Cena kurzovného je 4 500 Kč (členům Komory poskytneme slevu 20 %).

Krátká anotace kurzu:

Kurz se zaměřuje na tlumočení ve vzdělávání, je určen pro zájemce o specializaci tlumočník českého znakového jazyka se zaměřením na tlumočení pro neslyšící ve školním prostředí na různých stupních vzdělávání.

Kurz se bude vždy skládat ze 4 hodin tlumočení z českého znakového jazyka do mluvené češtiny a ze 4 hodin výuky českého znakového jazyka. Na jazykovou a tlumočnickou výuku bude navazovat diskuse a konzultace s odborníkem a především rozbor modelových situací.

Cílem kurzu je:

 • naučit se přizpůsobit svůj projev jazyku neslyšících různého věku a na různém stupni vzdělávání
 • procvičit si oboustranné tlumočení a oboustranný překlad se zohledněním kulturních specifik a jazykových nároků neslyšících žáků a studentů
 • procvičit si slovní a znakovou zásobu spojenou s prostředím školy a konkrétními vyučovacími předměty
 • procvičit si frazeologii češtiny a českého znakového jazyka z oblasti různých oblastí vzdělávání

 

Na kurz se přihlašujte, prosím, nejpozději do 10. srpna 2010. Vaše přihláška je vždy zcela platná až po uhrazení celé částky kurzovného.

 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka