Členství v Komoře

Členem Komory se může stát nejen ten, kdo se zabývá tlumočením pro neslyšící, nedoslýchavé nebo ohluchlé klienty, ale každý, koho zajímá problematika Neslyšících, jejich kultura a jazyk, kdo souhlasí s názorovými stanovisky a cíli Komory a podporuje jí v jejích aktivitách.

Co musíte udělat, když se chcete stát členem Komory?

Pečlivě si prostudujte Stanovy Komory, v nichž najdete informace nejen o fungování organizace, ale také o právech a povinnostech, které z členství v Komoře vyplývají. Pokud se rozhodnete členem Komory stát, stáhněte si přihlašovací formulář pro řádné nebo přidružené členství, vyplňte jej a zašlete na adresu Komory, která je na něm uvedena. Přijetí Vaší přihlášky Vám potvrdíme e-mailem a vyzveme Vás k tomu, abyste zaplatili členský příspěvek, a to do jednoho měsíce od přijetí Vaší přihlášky. Po přijetí platby Vašeho příspěvku se stáváte členem Komory a můžete využívat veškerých výhod, které z členství v Komoře vyplývají.


Jaké výhody má člen Komory?

 • přístup k nejaktuálnějším informacím o vývoji naší profese, o dění v Komoře a v dalších organizacích a institucích zabývajících se podobnou problematikou u nás i v zahraničí
 • možnost podílet se v rámci Komory na směřování naší profese a na prosazování lepších pracovních podmínek pro tlumočníky (jednání s institucemi, účast v odborných diskuzích, připomínkování legislativních a jiných dokumentů)
 • možnost podílet se na směřování Komory
 • možnost přihlásit se do vedení Komory
 • bezplatný přístup ke Komořímu zpravodaji vycházejícímu minimálně jednou měsíčně
 • možnost podílet se na vytváření Komořího zpravodaje i bulletinu (např. články z prostředí výkonu své profese, články ze své organizace, aj.)
 • možnost setkávat se s kolegy (českými i zahraničními) na formální i neformální úrovni
 • možnost iniciovat určitou akci nebo pravidelnou aktivitu pod hlavičkou Komory
 • nabídka dalšího vzdělaní v podobě víkendových seminářů a večerních praktických cvičení šité na míru (členové si mohou zadat požadavek na téma semináře, včetně vybraného lektora)
 • slevu na materiály a vzdělávací aktivity Komory (20 % pro řádné členy a 15 % pro přidružené členy)
 • možnost přihlásit se jako lektor kurzu/semináře v Komoře na vlastní vybrané téma
 • možnost využívat knihovnu i archiv Komory (přístup také ke starším dokumentům a zpravodajům Komory)
 • radost z podpory tlumočnické profese
 • slevu při nákupu u spol. Olympus

Jaké výhody má navíc řádné členství

 • záštitu profesní organizace při výkonu profese (možnost odkazovat na Komoru při řešení nejasností s klienty, objednavateli nebo jinými účastníky tlumočení, získání podpory ze strany Komory)
 • zprostředkování nabídek tlumočení a překladu
 • obsazování na tlumočení zajišťované Komorou
 • možnost zařazení do databáze supervizorů Komory
 • slevu na materiály a vzdělávací aktivity Komory 20 %
 • slevy na některých akcích pořádaných Jednotou tlumočníků a překladatelů a Komorou soudních tlumočníků
 • zdarma předplatné časopisu ToP (Tlumočení a překlad) ve výši 270 Kč
 • zařazení do diskuzní skupiny Komory a diskutovat tak se svými kolegy témata, která vás zajímají

 

Co musíte udělat, když chcete zaplatit členský příspěvek?

Členský příspěvek na nový rok musíte zaplatit do konce února daného roku. Noví členové musí příspěvek zaplatit do jednoho měsíce od přijetí jejich přihlášky do Komory.

Členský příspěvek můžete zaplatit:

 • pomocí složenky typu A
 • bankovním převodem (číslo účtu: 2300627760/2010, variabilní symbol: Vaše členské číslo – pokud jej nemáte, obdr�íte ho v e-mailu, kterým potvrdíme přijetí Vaší přihlášky, specifický symbol ani konstantní symbol nevyplňujte)

Aktuální výše příspěvku pro tento rok: za řádné členství je 750 Kč a za členství přidružené je 350 Kč.

K čemu slouží členské příspěvky?

Členské příspěvky jsou jediným jistým zdrojem příjmů Komory. Pro fungování Komory jsou nepostradatelné. Díky nim totiž můžeme nejen financovat základní chod kanceláře Komory, ale také realizovat některé komoří projekty.

.

Co můžete udělat, když máte ohledně členství v Komoře nějaké dotazy nebo připomínky?

Napište nám na adresu rada@cktzj.com, všechny Vaše dotazy rádi zodpovíme. 


 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka