Český znakový jazyk jako způsob primitivní komunikace?

Lektor:


         prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Místo:

výuková místnost Komory

Termín konání:

5. 5.  2012, 9 - 12 hodin  

Obsah semináře:

 • český znakový jazyk jako jazyk přirozený, legislativní ukotvení znakového jazyka a dalších komunikačních kódů pro osoby se sluchovým postižením

 • rozdíl – znakovaná čeština a český znakový jazyk a český jazyk

 • český znakový jazyk x gesta, pantomima

 • konstitutivní rysy jazyka jako komunikativního systému – Ch. Hockett

 • hlavní rysy přirozeného jazyka

 • další rysy přirozených jazyků (jazykového znaku): základní rozdíly český jazyk x český znakový jazyk


Doporučená literatura k semináři, kterou můžete zakoupit  v našem e-shopu:

 • Macurová, A.: Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí

 • Servusová, J.: Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do středy 2. 5. 2012. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem, jinak bude v místě konání semináře vyžadován administrativní poplatek 100 Kč.

Tlumočení bude zajištěno podle potřeb přihlášených účastníků. V odůvodněných případech probíhají semináře pouze v českém znakovém jazyce.


Tento seminář je vhodný pro studenty od 1. modulu kurzu českého znakového jazyka.

Datum konání: 5. 5. 2012
Počet kreditů: 5
Typ školení: Seminář

475 Kč U této akce je již po termínu přihlášení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka