Pozvánka na slavnostní zahájení činnosti Telekomunikačního centra neslyšících

Unie neslyšících Brno, o s. je koordinátorem projektu "Minimalizace komunikační bariery při vstupu neslyšících na  trh práce" realizovaného v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem tohoto projektu je, jak říká jeho název, pomoci překlenout bariéru, která osobám se sluchovým postižením dlouhodobě brání v plném začlenění do většinové společnosti a uplatnění na trhu práce. Jednou ze stěžejních aktivit projektu je zprovoznění "Telekomunikačního centra neslyšících" – služby, která v oblasti komunikace neslyšících přinese zcela novou kvalitu. Aplikuje v českém prostředí zkušenosti z Anglie, Švýcarska, Švédska a jiných vyspělých zemí EU. Díky nové technologii a speciálně vyškoleným operátorům (převážně osobám s tělesným postižením) umožní osobám se sluchovým postižením v dialogu se slyšícími využívat všech momentálně dostupných komunikačních prostředků – mobil, telefon, internetovou telefonii, fax, psací telefon apod. Vše kumulováno do jednoho centra s možností vzájemně jednotlivé komunikační kanály kombinovat a plnohodnotně tak komunikovat se slyšícími v reálném čase.

Ke zprovoznění této služby dojde 1. 2. 2011. Více na www.tkcn.cz

Slavnostní otevření našeho operátorského centra v Brně Komárově, na ulici
Černovická 2a/33 spojené s tiskovou konferencí chystáme na pondělí 21. 2. 2011
v 10.30 hod. (max. do 12.00).

Rádi bychom tímto pozvali na tuto významnou akci tým Weblíku k natáčení.

S pozdravem

za kolektiv UNB
Ivan Poláček, Mgr. Markéta Šildbergerová
Unie neslyšících Brno, o.s.
www.neslysici.net

 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka